زندگی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

#زندگی

آموزش برنامه ریزی روزانه برای داشتن زندگی موفق

image آموزش برنامه ریزی روزانه برای داشتن زندگی موفق

▪ مشخص کنید روزتان را چگونه می‌گذرانید پیش از تهیه‌ی یک برنامه‌ بهینه باید از کارهایی که طی روز انجام می‌دهید و... ادامه ❯❯


چطور با همسر خود زندگی شادی داشته باشید

image چطور با همسر خود زندگی شادی داشته باشید

بسیاری از همسران به مشاوران مراجعه می کنند و از روزمرگی، یکنواختی و کسالت در زندگی مشترک خود شکایت می‌کنند و خبر... ادامه ❯❯


چطور در میانسالی زندگی شاد و رویایی داشته باشید

image چطور در میانسالی زندگی شاد و رویایی داشته باشید

▪ سبک زندگی سالمی داشته باشید تصور نکنید که چون در دههٔ هفتم زندگی خود قرار دارید، برای داشتن سبک زندگی سالم... ادامه ❯❯


شش قانون کوتاه و مفید برای داشتن زندگی سالم

image شش قانون کوتاه و مفید برای داشتن زندگی سالم

نمک کمتر، سرکه بیشتر غذای کمتر، جویدن بیشتر نگرانی کمتر، خواب بیشتر عصبانیت کمتر، خنده بیشتر گوشت کمتر، سبزیجات بیشتر رانندگی کمتر،... ادامه ❯❯


چطور در شرایط آب و هوایی خیلی سرد ایمن زندگی کنید

image چطور در شرایط آب و هوایی خیلی سرد ایمن زندگی کنید

▪ اقدامات خانگی سیستم های گرمایشی خود را بررسی کنید و این که آیا این سیستم ها توسط سرویس کار حرفه ای... ادامه ❯❯


چطور شاد باشید و همیشه شاد زندگی کنید

image چطور شاد باشید و همیشه شاد زندگی کنید

گاهی اوقات تغییرات کوچک در زندگی ما سبب می شود که به اهداف بزرگ خود دست یابیم و سالم تر زندگی کنیم... ادامه ❯❯