ازدواج

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

#ازدواج

با چه مدل آدم هایی نباید ازدواج کرد و چرا

image با چه مدل آدم هایی نباید ازدواج کرد و چرا

▪ فرد ناامن و بدبین و کسی که مدام به شما شک دارد و احساس می کند در حال خیانت کردن به... ادامه ❯❯


چطور خواستگار پیدا کنید و ازدواج کنید

image چطور خواستگار پیدا کنید و ازدواج کنید

به ظاهرتان بیشتر توجه کنید منظور ما این نیست که از لباسهای گرانقیمت یا جلب توجه کننده استفاده کنید. سعی کنید در... ادامه ❯❯


چطور بفهمید یک زن برای ازدواج مناسب است یا خیر

image چطور بفهمید یک زن برای ازدواج مناسب است یا خیر

▪ بعد از دعوا زود آرام می شوند و شمارا نیز آرام می کند یکی از مهمترین ویژگی ها برای زن ایده... ادامه ❯❯


آیا من ازدواج موفقی خواهم داشت چطور بفهمم

image آیا من ازدواج موفقی خواهم داشت چطور بفهمم

روان شناسان به این نتیجه رسیده اند که تا حد زیادی میتواند یک ازدواج موفق و یک ازدواج ناموفق را پیش بینی... ادامه ❯❯


آیا من برای ازدواج کردن آماده هستم یا خیر

image آیا من برای ازدواج کردن آماده هستم یا خیر

▪ شما خودتان را دوست دارید تا 100 درصد از خود راضی نباشید نمی توانید از شخص دیگری خوشحال باشید. مطمئناً، وقتی... ادامه ❯❯


چطور بفهمید یک مرد مناسب ازدواج است یا خیر

image چطور بفهمید یک مرد مناسب ازدواج است یا خیر

اگر یاد بگیرید وقتی او اطراف‌تان است حواس‌تان را جمع کنید، فقط کافی است زبان بدن او را زیر نظر بگیرید تا... ادامه ❯❯