image چطور از مبل ها و تخت های چوبی درست مراقبت کنیم

اگر به طور مرتب وسایل چوبی را تمیز نکنید، حشرات موذی از فرصت استفاده میکنند و در بهار و اوایل تابستان تخم ریزی میکنند که اگر تعداد آن ها زیاد باشد باید از مواد مؤثرتری برای سم پاشی استفاده کنید. وسایل چوبی برخلاف شما گرما را حتی در زمستان هم دوست ندارند. شوفاژ را هم خیلی تحمل نمیکنند و از تهویه به خاطر تغییراتی که در دما ایجاد و هوا را خشک میکند، خوششان نمی آید، پس به دادشان برسید و با تمیز کردن آن ها به طول عمرشان بیفزایید.

تزیینات عاج روی چوب را می توان با کمک چوب پنبه که روی سر یک چوب کبریت پیچیده شده و کمی به آب و شوینده ضعیف آغشته شده است، تمیز کرد. بعد از این مرحله با کمی پنبه که در آب فرو برده اید، آن را دوباره تمیز و در پایان با پارچه ای کتانی سطح عاج را خشک کنید.

قسمتی از روکش چوب های روکش دار جدا شده است؟

خودتان را ناراحت نکنید، از چسب تیوبی استفاده کنید و آن را دوباره بچسبانید و ۲۴ ساعت یک جسم سنگین روی آن قرار دهید تا از چسبیدن آن مطمئن شوید.

تک فارس » دکوراسیون » چطور از مبل ها و تخت های چوبی درست مراقبت کنیم