معنی و تعبیر خواب دیدن آرامگاه در خواب چیست

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

معنی و تعبیر خواب دیدن آرامگاه در خواب چیست

▪به نوشته نفایس الفنون اگر خود را در ده یا روستا شهرستانی آباد ببینید امنیت و آرامش می یابید. چنان چه بیننده خواب ببیند که در دهی گم شده نشانه شرو فساد و بدی است.

▪لوک اویتنهاو می گوید :

آرامگاه : تصادف مرگبار

▪چنان چه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می دهید که سود بخش است و به گفته ابن سیرین خیر و فایده نصیب شما می شود.

▪اتفاق می افتدکه در خواب می بینید بنای آباد ساخته شده ای ناگهان فرو ریخت و ویران شد. این نشان آن است که به اهل آن جایگاه آسیبی وارد می آید و مصیبتی می رسد.

تکفارس آی آر

▪چنان چه خودتان را در جائی آباد و معمور مشاهده کنید که در خواب از مشاهده آن همه عمران و آبادی تعجب کنید به همان نسبت که آبادی دیده اید بهره مند و کامیاب می شوید

و خلاف این نیز صادق است یعنی اگر جای آبادی را ویران مشاهده کنید و خودتان در آن ویرانی باشید انتظار یک خسارت یا زیان را داشته باشید

▪از امام جعفر صادق _ع _ نقل است که دیدن آبادی نشانی از گشایش کارهای بسته است.

معنی ضرب المثل مرغ یک پا دارد
  1. عکس و توضیحات تمام جاهای دیدنی مسکو روسیه
  2. زن های زیبای جهان چه شکلی هستند
  3. شکافتن قبر عرفات ۸ سال پس از مرگش برای بررسی احتمال مسموم شدن
  4. عکس و توضیحات جاهای دیدنی شهر حلب سوریه
  5. متن های زیبا برای روزهای برفی در تلگرام و گروه ها
  6. عکس گرانترین پنتهاوس دنیا در فرانسه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات