از کاربردی‌ترین آینه‌ها، آینه‌هایی هستند که در کنار در ورودی نصب می‌شوند.

اگر یک میز هم زیر آنها قرار بگیرد که دیگر عالی است. چرا؟ چون می‌توانید هنگام ورود و خروج به خانه، ظاهر خودتان را بررسی کنید، کیف و کلیدتان را روی میز بگذارید و اگر برایتان وسیله‌ای می‌آورند، روی آن قرار بدهند. با این کار مهمان‌ها هم نفس راحتی هنگام ورود به خانه‌تان می‌کشند.

تک فارس » دکوراسیون » محل مناسب آینه در ورودی خانه کجاست