image ساخت تصویری دستبند شکل زیپ

۱.دو زیپ مشابه را فراهم کرده

۲.قسمت پارچه ای کنار دندانه ها را با قیچی جدا کرده و قسمت های انتهایی زیپ ها را یک بسط حلقه دار می زنیم

۳.ابتدا و انتهای زیپ را با یک حلقه دیگر متصل می کنیم.

image ساخت تصویری دستبند شکل زیپ

تک فارس » مطالب جالب » ساخت تصویری دستبند شکل زیپ