image راهکارهای مفید برای استفاده بهتر از ماشین لباسشویی

۱) ماشین لباسشویی را تا حد ظرفیت آن پر کنید. شستشوی مقدار بیشتری لباس در یک نوبت به جای دو نوبت انرژی کمتری مصرف میکند البته نباید لباسشویی را بیش از حد پر کنید زیرا در غیر این صورت لباسها تمیز نخواهند شد و مجبور می شوید مجدد لباسها را بشویید.

۲) در بعضی از لباسشویی های جدید، برنامه سیستم صرفه جویی آب وجود دارد. این برنامه می تواند مقداری از آب حاصل از شستشوی لباسهای کم چرک را برای نوبتهای بعدی شستشو ذخیره کند. فقط در صورتی از این برنامه استفاده نمایید که نوبت بعدی شستشو بلافاصله بعد از نوبت اول باشد.

۳) هر اندازه لباسها کثیف تر باشند، دمای آب گرم مصرفی باید بیشتر باشد تا لکه ها و کثیفی ها از روی لباس پاک شود. شستن همزمان لباس های بسیار چرک و لباسهایی که کمتر کثیف هستند، به افزایش مصرف انرژی می انجامد، بنابراین بهتر است این لباسها جداگانه شسته شوند.

۴) استفاده از آب گرم لوله کشی شده محل مسکونی برای استفاده ماشین لباسشویی بسیار مفید است و به میزان قابل توجهی از مصرف برق لباسشویی می کاهد.

۵) هرگز از ماشین لباسشویی در ساعات اوج مصرف برق استفاده ننمایید. روزهای تعطیل و ساعات اولیه صبح و یا ساعات آخر شب، بهترین زمان برای روشن کردن لباسشویی می باشد.

۶) در صورتیکه لباس های لکه داری را میخواهید بشویید، توصیه می شود یک لکه گیری مقدماتی انجام دهید و سپس لباس ها در ماشین لباسشویی بریزید زیرا در آن صورت می توانید از آب سرد یا آب با دمای پایین برای شستشو استفاده نمایید و دیگر نیاز به استفاده از آب جوش یا آب داغ نخواهید داشت. در صورتیکه هنگام شستشو مشاهده میکنید که کف بیش از حدی در ماشین تولید شده است، در دفعات بعدی شستشو، پودر کمتری در لباسشویی بریزید تا از عملکرد نامناسب ماشین جلوگیری شود. همچنین در صورت کاهش حجم لباس ها و یا زیاد کثیف نبودن لباس ها، به تناسب میزان پودر مصرفی را کاهش دهید.

تک فارس » آرایشی » راهکارهای مفید برای استفاده بهتر از ماشین لباسشویی