یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر اجرایی خود واقع در سایت معدنی ( استان سمنان ) از متقاضیان واجد الشرایط دعوت به همکاری می نماید.

ردیف

عنوان شغلی

۱

کارشناس شیمی ( محض یا کاربردی )

۲

کارشناس برق ( قدرت )

۳

کارشناس معدن ( استخراج یا اکتشاف )

رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید.

ایمیل : resume@memradco.midhco.com