شرکت فنی و مهندسی فراز فنون استان مرکزی (معاونت سرمایه انسانی، مالی و اداری) به یکنفر نیروی متخصص و با تجربه جهت کارشناس وصول مطالبات با شرایط ذیل نیازمند است:

شرایط:

با حداکثر سن ۴۰ سال

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با حوزه مالی

دارای حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط

دارای شرایط انجام ماموریت های بیرون از استان

آشنایی و تسلط کامل بر امور مالی قراردادها و ثبت صورت وضعیت

آشنایی و تسلط کامل بر مهارت های گفتگو و مذاکره با مدیران مالی طرف حساب های قرارداد

متقاضیان میتوانند مشخصات فردی و رزومه کامل خود را شامل (میزان تحصیلات، سوابق کاری، تخصص ها و مهارت های کاری) به ایمیل ذیل ارسال نمایند تا پس از تایید اولیه جهت مصاحبه دعوت به عمل آید.

ایمیل: hr@farazfonoun.ir

تک فارس » آگهی استخدام » آگهی نحوه استخدام شرکت فنی و مهندسی فراز فنون