image آموزش اصول اولیه برای شروع یک کار موفق در زندگی

فهرست زیر بهترین کمک برای شروع مراحل ابتدایی یک کسب و کار جدید است :
ارزشیابی و ایجاد یا توسعه یک ابتکار اقتصادی
۱ – آیا نوع کسب و کار متناسب با شما هست؟
۲ – از تحلیل نقطه سر به سر برای اطمینان از سوددهی ایده اقتصادیتان بهره ببرید
۳ – یک برنامه مدون کسب و کار شامل بررسی سود و زیان حجم نقدینگی را تهیه کنید
۴ – منابع مالی را برای شروع و راه اندازی کسب و کار تعیین کنید
۵ – برنامه بازاریابی تهیه کنید
در مورد ساختار قانونی کسب و کارتان تصمیم گیری کنید
۶ – مالکیت یک نفره
۷ – شرکت با مسوولیت محدود
۸ – شرکت تضامنی یا تعاونی
۹ – شرکت سهامی خاص و….
۱۰ – قبل از تصمیم گیری در مورد ساختار سازمان خود از منابع مختلف به ویژه از یک کارشناس استفاده کنید
۱۱ – برای سوالاتی که در ذهنتان است پاسخ تهیه کنید
نامی را برای کسب و کارتان انتخاب کنید
۱۲ – به اسامی مختلفی که می تواند با نوع محصول و خدمات شما تناسب داشته باشد، بیندیشید
۱۳ – اگر میخواهید کسب و کار اینترنتی راه بیندازید، بهتر است امکان ثبت نام مجموعه خود را به عنوان یک domain بررسی کنید
۱۴ – از اداراتی که متصدی اسامی فعالان اقتصادی در حوزه شما هستند جهت انتخاب نامی که تکراری نباشد، استعلام کنید
۱۵ – برای تعیین نام شرکت با اداره ثبت شرکت ها می توانید هماهنگی کنید
۱۶ – آن دسته از اسامی که هویت تجاری دیگران است یا موجب سردرگمی مشتریان می شود، حذف کنید
۱۷ – از اسامی باقی مانده در فهرست تان بالاخره مناسب ترین را انتخاب کنید
نام کسب و کارتان را ثبت کنید
۱۸ – اقدامات اولیه و تهیه مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام مجموعه اقتصادی تان در اداره مربوطه
۱۹ – تثبیت نام به عنوان معرف کالا و خدمات شما ضمن تعیین حوزه فعالیت
۲۰ – تثبیت نام به عنوان یک دامنه و آدرس اینترنتی (در صورتی که بخواهید فعالیت خود را در فضای اینترنتی داشته باشید.)
تهیه مدارک سازمانی
۲۱ – تهیه مرامنامه و اصولی که افراد مجموعه اخلاقاً خود را به آن پایبند بدانند
۲۲ – تهیه و تنظیم اساسنامه
۲۳ – تهیه و تنظیم چارت سازمانی
۲۴ – تهیه و تنظیم شرح وظایف و فرآیند کاری هر بخش
پیدا کردن محل کار
۲۵ – ویژگی ها و فیزیک مورد نیاز شغل تان را شناسایی کنید
۲۶ – توان خود را برای پرداخت اجاره تعیین کنید
۲۷ – بهترین همسایگی ها برای کسب و کارتان را تعریف کنید و تحقیق کنید آنان به طور متوسط چه مقدار اجاره پرداخت میکنند
۲۸ – مکان هایی را که برای کار انتخاب میکنید باید کاملاً مناسب برای نوع کارتان باشد ضمن آنکه فعالیت شما در آنجا محدودیت‌های قانونی نداشته باشد
۲۹ – قبل از امضای هر قرارداد اجاره، آن را به دقت مطالعه کرده و بهترین و مناسب ترین مورد را انتخاب کنید
تهیه مجوزها و دیگر مدارک رسمی و قانونی
۳۰ – برقراری ارتباط و ثبت شدن نزد سازمان های رسمی مانند اداره مالیات
۳۱ – مجوزهای مهارتی و مدارک تاییدکننده این مهارت ها
۳۲ – کسب مجوز فعالیت از اتحادیه صنفی یا دیگر مراجع ذی ربط
۳۳ – کسب مجوزهای مرتبط با کیفیت کار نظیر انواع استانداردها و….
۳۴ – کسب تاییدیه های کاری از مراجع ذی صلاح
۳۵ – تعیین ابزار و وسایل کاری که باید پوشش بیمه ای داشته باشند
۳۶ – تماس با یک شرکت بیمه و تخمین مبلغ انواع بیمه ها
۳۷ – بیمه مسوولیت برای آن دسته از کارهایی که بسیار مسوولیت زا هستند
۳۸ – بیمه اموال چنانچه ارباب رجوع و مشتریان در محل کار شما حاضر می شوند
۳۹ – بیمه محصولات خطرناک یا حساس ( چنانچه چنین محصولاتی تولید میکنید )
۴۰ – بیمه خسارت و دزدی یا صدمه دیدن حین کار
۴۱ – بیمه پزشکی و از کارافتادگی برای خود و کارکنانتان
راه اندازی سیستم مالی
۴۲ – رویه مالی خود را بر اساس سیستم خرید و فروش نقد یا نسیه انتخاب کنید
۴۳ – چنانچه چرخه فعالیت سالانه شما با تقویم همخوانی ندارد، سال مالی خود را معین کنید
۴۴ – تمامی پرداخت ها و دریافت ها را ثبت کنید
۴۵ – استخدام یا مشاوره با یک کارشناس حسابداری را مدنظر قرار دهید
۴۶ – از دفاتر یا نرم افزارهای مالی متناسب استفاده کنید
سیستم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات را راه اندازی کنید تا غافلگیر نشوید
۴۷ – با روال پرداخت مالیات در ساختار صنفی خود آشنا شوید
۴۸ – با روش هایی که موجب کاهش پرداخت مالیات می شوند، آشنا شوید
۴۹ – از کتب و نشریات مربوط به امور مالیاتی غافل نشوید
۵۰ – یک تقویم مالیاتی برای کارتان تنظیم کنید
همانگونه که می بینید برای راه اندازی یک کسب و کار باید چندین مورد تصمیم گیری و سیاستگذاری کرده و برنامه کاری مدونی تنظیم و اجرا کنید.