دروغ

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

#دروغ

چطور بفهمم کسی دارد به من دروغ می گوید یا راست

image چطور بفهمم کسی دارد به من دروغ می گوید یا راست

▪ اشاره بیش از حد با انگشت اشخاص وقتی دروغ میگویند تمایل دارند تا اوضاع را به نفع خود و به ضرر... ادامه ❯❯


چطور عادت بد کودک خود را به دروغ گفتن درمان کنید

image چطور عادت بد کودک خود را به دروغ گفتن درمان کنید

▪ به رفتارصادقانه پاداش بدهید اگر فرزندتان را دروغ گو خوانده اید، برای جبران کردن این گفته در ذهن او تلاش کنید.... ادامه ❯❯


آیا شوهر من واقعا عاشقم هست یا دروغ میگوید

image آیا شوهر من واقعا عاشقم هست یا دروغ میگوید

▪ او به حرف هایتان گوش می دهد تحقیقات نشان داده است که خانم ها نسبت به آقایان بیشتر حرف همسرشان را... ادامه ❯❯


چطور بفهمید شوهر شما به شما دروغ می گوید یا نه

image چطور بفهمید شوهر شما به شما دروغ می گوید یا نه

▪ دروغ 1: ترافیک سنگین است برای یک مرد بیان این مطلب کلیشه ای و ساده از توضیح دادن دلیل واقعی آسان... ادامه ❯❯


شوهرم چه دروغ هایی به من می گوید

image شوهرم چه دروغ هایی به من می گوید

▪ نه. تو در آن لباس چاق به نظر نمی آیی حتما برای شما هم پیش آمده که نظر همسرتان را در... ادامه ❯❯


دروغ هایی که زن ها به مردها می گویند

image دروغ هایی که زن ها به مردها می گویند

فقط آقایان نیستند که دروغ می‌‌گویند، بلکه خانم‌‌ها هم گاهی مانند آقایان متوسل به دروغگویی می‌‌شوند.در اصل، خانم‌‌ها درست مثل آقایان دروغ... ادامه ❯❯