آدم

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

#آدم

چطور آدم مرتبی باشید و راه درمان شلختگی

image چطور آدم مرتبی باشید و راه درمان شلختگی

▪ جمع کردن خرده ریزها برای جلوگیری از بی نظمی اگر جای روزنامه و مجله در خانه دارید، از آن بهصورت عمودی... ادامه ❯❯


آیا من آدم افسرده ای هستم چطور بفهمم

image آیا من آدم افسرده ای هستم چطور بفهمم

نشانه های زیر به شما می گویند شما افسردگی دارید حتی اگر خود از آن بی اطلاع باشید ▪ خسته و بی... ادامه ❯❯


آدم های مغرور و خودشیفته چطور رفتار می کنند

image آدم های مغرور و خودشیفته چطور رفتار می کنند

زبان بدن بدون هیچ کلامی می تواند به ما کمک کند دقیق تر افراد را بررسی کنیم و دچار اشتباه نشویم. مخصوصا... ادامه ❯❯


من خیلی آدم حسودی هستم چطور خود را درمان کنم

image من خیلی آدم حسودی هستم چطور خود را درمان کنم

با اینکه، حسادت ممکن است پاسخ طبیعی بسیاری از مردم باشد، اما لزوما سالم و سودمند نیست. ▪ حسادت را بپذیر حسادت... ادامه ❯❯


چطور آدم خوش بینی باشم

image چطور آدم خوش بینی باشم

▪ پاسخ من انتخاب نهایی من است یک فرد خوش بین معتقد است که صرف نظر از موقعیتی که با آن مواجه... ادامه ❯❯


با چه مدل آدم هایی نباید ازدواج کرد و چرا

image با چه مدل آدم هایی نباید ازدواج کرد و چرا

▪ فرد ناامن و بدبین و کسی که مدام به شما شک دارد و احساس می کند در حال خیانت کردن به... ادامه ❯❯