اگر در ورودی منزل شما مستقیم به نشیمن باز میشود و میخواهید فضای نشیمن خانه شما حالت محفوظ تری داشته باشد میتوانید خودتان با استفاده از کمدهای داخل منزلتان فضاسازی انجام دهید .

قراردادن کمدها به شیوه پشت و رو

image ایده های جالب برای جدا سازی ورودی خانه از اتاق نشمین

کمدهایی که رو به فضای نشیمن دارند چیدمان مرتب تری باید داشته باشند . میتوانید به پشت انها چوب لباسی نصب کنید تا در قسمت ورودی از انها استفاده شود .کمد لباس هم که رو به سمت در ورودی قرار میدهیم و به پشت آن چند قاب کوچک نصب میکنیم

فضاسازی نشیمن

image ایده های جالب برای جدا سازی ورودی خانه از اتاق نشمین

اگر بعد از مدتی از این چیدمان خسته شدید میتوانید از فضای کمد وسطی که رو به سمت در ورودی دارد یک استفاده بهینه بکنید و تلویزیون خود را در آن قسمت قرار دهید

چیدمان داخل کمدها

image ایده های جالب برای جدا سازی ورودی خانه از اتاق نشمین

برای مرتب به نظر رسیدن داخل کمدها میتوانید از سبدهای حصیری استفاده کنید و یک سری وسایل را داخل آن قرار دهید . در این صورت وقتی جلوی مهمان در کمدتان را باز میکنید داخل کمد شلوغ و بد نما نیست.

نکته

میتوانید داخل کمدها را سیم کشی برق رد کنید و کمدهای سمت هال را نور بدهید که دراین صورت خیلی زیبا تر میشود

تک فارس » دکوراسیون » ایده های جالب برای جدا سازی ورودی خانه از اتاق نشمین