شرکت آران گاز (الکترو استیل ) در مشهد جهت تکمیل نیروهای خود نیاز به افرادی با تخصص های ذیل دارد.

کارشناس حسابداری: دو نفر خانم با ۵ سال سابقه کار مفید ترجیحا آشنا به نرم افزارهای تدبیر و پایا

کارمند اداری: یک نفر خانم کارشناس کامپیوتر با ۳ سال سابقه کار ترجیحا آشنا به نرم افزارهای حضور و غیاب ماداکتو و خراسان آشنا

به ایمیل : job@arangastoos.co.ir

و یا به شماره تلگرام: ۰۹۳۳۳۴۱۳۱۰۰

تک فارس » آگهی استخدام » آگهی نحوه استخدام شرکت آران گاز الکترو استیل