قسمت بالای آب معدنی را با چاقوی نوک تیز به دقت و صاف ببرید.

image آموزش عکس به عکس ساخت جاشمعی گل با بطری های پلاستیکی

با خط کش و ماژیک به فاصله های ۲ سانتی متری روی لبه بریده شده علامت گذاری کنید. سپس دالبرهایی را روی بدنه بریده شده بطری به شکلی بکشید که پایین ترین قسمت دالبرها دقیقا وسط فاصله هایی که مشخص کرده بودید قرار بگیرد.

image آموزش عکس به عکس ساخت جاشمعی گل با بطری های پلاستیکی

با قیچی نوک باریک با دقت دالبرها را مانند شکل از بطری جدا کنید. بعد از جدا کردن کامل، فاصله بین گلبرگ ها را تا انتهای بطری ببرید که گلبرگ ها از هم جدا شوند.

image آموزش عکس به عکس ساخت جاشمعی گل با بطری های پلاستیکی

با دست و با دقت بسیار گلبرگ ها را از هم باز کرده و حالت خمیده به آن ها بدهید.

image آموزش عکس به عکس ساخت جاشمعی گل با بطری های پلاستیکی

با رنگ دلخواه تان گلبرگ ها را رنگ آمیزی کنید. بعد از خشک شدن رنگ، روی آنها را اسپری براق کننده کیلر بزنید.

image آموزش عکس به عکس ساخت جاشمعی گل با بطری های پلاستیکی

image آموزش عکس به عکس ساخت جاشمعی گل با بطری های پلاستیکی