image آموزش دوخت عروسک بامزه برای بچه ها با جوراب

image آموزش دوخت عروسک بامزه برای بچه ها با جوراب

جوراب پشمی را پر از مشما کنید.

image آموزش دوخت عروسک بامزه برای بچه ها با جوراب

با دکمه برای گوزن چشم بگذارید و آنرا سر جای مناسب بدوزید. سپس روی پارچه نمدی شاخ برای گوزن بکشید و آنرا ببرید، یک بار دیگر این کا را تکرار کنید. پارچه ها را روی هم بگذارید و دور آن را بدوزید. فضای کوچکی باقی بگذارید تا آنرا از پنبه پر کنید.

image آموزش دوخت عروسک بامزه برای بچه ها با جوراب

چوب بلندی را داخل جوراب کنید و انتهای جوراب را محکم گره بزنید. سپس با ربان دور تا دور چوب را ببندید.

از گیره لباس به عنوان شاخه هایِ شاخ گوزن استفاده کنید. برای بینی گوزن هم یک گلوله کاموایی درست کنید. درست کردن گلوله کاموایی را در خودآموز آموزش جوجه کاموایی یاد داده ام.

image آموزش دوخت عروسک بامزه برای بچه ها با جوراب

وسایل لازم

جوراب پشمی

پارچه نمدی

نخ

سوزن

قیچی

گیره لباس

دکمه

کاموا

ربان

مشما

چوب باریک