تک فارس

مجله علمی هنری آموزشی پزشکی تک فارس شامل مطالب جدید و جالب با موضوعات پزشکی و سلامتی، روانشناسی، نکات آرایشی، دکوراسیون منزل، خانه داری، آموزش آشپزی

.
محصولات معتبر
محصولات معتبر

تمام مطالب با برچسب » اسامی

اسامی مجاز دختر و پسر برای نام گذاری فرزندان در سایت ثبت احوال

مطالب جالب۲۳ بهمن۱۳۹۵کد ۷۹۵۴۸نظرات

عکس, اسامی مجاز دختر و پسر برای نام گذاری فرزندان در سایت ثبت احوال

اولین هدیه و عطای هر یک از شما به فرزندتان, نام نیکو و اسم خوب و زبیایی است که به او اختصاص می دهید. حضرت محمد(ص) برای دیدن تمام اسامی دختر و پسر مجاز در سایت ثبت احوال وارد سایت زیر شوید. در این سایت هم فهرست الفبایی و هم گزینه ای برای جستجوی نام مورد نظر شما وجود دارد. صفحه اسامی مجاز دختر و پسر در سایت ثبت احوال

فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ی

مطالب جالب۲۶ فروردین۱۳۹۵کد ۴۴۰۵۳نظرات

عکس, فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ی

یادگار : آنچه از انسان بجای ماند – پسر پادشاه گرجستان یاسمن ( یاسمین ) : گل زیبائی به رنگ سفید و زرد و کبود یاشار : عمر کننده ، نامی ترکی برای پسران یاور : کمک و همدست و یار یزدان : خداوند ، آفریدگار هستی یگانه : بی نظیر ، بی مانند یوشیتا : پهلوانی از خاندان (( فریان )) نامی اوستائی یاس : نام گلی است یاس رخ : از نام های برگزیده یاس گل : از نام های برگزیده یاسمن : نام گلی است یاسمین : گل یاسمن یگانه : بی همتا یوتاب: خواهر آریوبرزن – زنی سردار در آذرآبادگان یاسمین: پهلوی یاسمن – نوعی گل- دختری در ویس و رامین یارین : خوشحالی یافا : زیبایی، جمال، نام شهری قدیمی در ساحل مدیترانه یامین: نام همسر یعقوب علیه السلام یرحا: نام مادر موسی علیه السلام...

فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ه

مطالب جالب۲۶ فروردین۱۳۹۵کد ۴۴۰۵۱نظرات

عکس, فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ه

هاله : خرمن ماه هدیه : پیشکشی هلیله : نام درختی است هما : مرغ خوش پرواز هماچهر : از نام های برگزیده همافر : از نام های برگزیده همایون : فرخ، شادان همدم : از نام های برگزیده همراز : از نام های برگزیده همساز : از نام های برگزیده همگام : همراه، همسفر هنگامه : وقت و زمان هوآفرید : خوش ستوده، خوش آمرزیده هوپاد : خوب نگهداری شده هوداد : از نام های برگزیده هور : خورشید هورام : شاد، خنده رو هوربانو : از نام های برگزیده هورتن : از نام های برگزیده هورچهر : از نام های برگزیده هورداد : از نام های برگزیده هوردخت : دختر خورشید هورزاد : زاده خورشید هورسان : مانند خورشید هورشید : خورشید هورفَر : از نام های برگزیده هورمهر : از نام های برگزیده هوروَش : از نام...

فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف و

مطالب جالب۲۶ فروردین۱۳۹۵کد ۴۴۰۴۹نظرات

عکس, فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف و

وامق : دوست دارنده ، عاشق – عاشق عذرا ورجاوند : ارجمند – به اعتقاد زردشتیان کسی که درآخر زمان ایران را آباد میکند وریا : پیدار، آگاه – نامی کردی برای پسران وشمگیر : شکارچی بلدرچین – نام نام پسر وردانشاه از مولوک دیالمه وهرز : نام مرزبان کشور یمن درعهد انوشیروان وهسودان : نیک آسوده و آرام – عنوان یکی از سلاطین آذربایجان ویدا : آموزنده و تعلیم دهنده ویس : نام معشوق رامین در داستان ویس و رامین ویشتاسب : صاحب اسبان فراوان ویگن : از اسمهای ارمنی ایرانی به معنی جهش و پرش واج : زمزمه وارسته : آزاد واژه : کلمه، لغت وَرد : گل سرخ وِستا : دانش وهشتیه : نام شهبانوی خشایار شاه وهوگون : خوشبو، معطر، خوشرنگ ویدا : در اوستا به چم دانش و فرهنگ ویس : نام دختر شاه غارن...

فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ن

مطالب جالب۲۶ فروردین۱۳۹۵کد ۴۴۰۴۷نظرات

عکس, فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ن

نازنوش: نامی ایرانی نیسا: دختر یکی از شاهان پارتی نیوشه: نیوشا:- گوش دهنده- نوشه نوشا: پرنس در زمان ساسانیان نارگل : گل سرخ انار نارگون : همانند سرخی آتش ناز : دوست داشتنی، نام گلی است نازآفرید : از نام های برگزیده نازآفرین : از نام های برگزیده نازبانو : از نام های برگزیده نازپرور : از نام های برگزیده نازپری : از نام های برگزیده نازمهر : از نام های برگزیده نازنین : دارای ناز، نازک اندام نازیاب : از نام های برگزیده ناهید : آناهیتا، پاک بانو نایریکا : از نام‌های برگزیده نخستین : آغازین، اولین نرگس : نام گلی است نساک : نام زن سیامک، پسر کیومرس نسترن : گلی سپید رنگ نسرین : از نام های برگزیده نسیم : هوای ملایم بامدادی نکوزاد : از نام های برگزیده نکویار : از نام های برگزیده نگار :...

فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف م

مطالب جالب۲۶ فروردین۱۳۹۵کد ۴۴۰۴۵نظرات

عکس, فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف م

مارال : آهو ، نامی ترکی ماری : کبک ماده ، نامی کردی مازیار : اورا مزدایار – پسر قارون فرمانروای طبرستان ماکان : نام پسر یکی از سران دیالمه مامک : مادر کوچک و مهربان مانا : نام خداوند بزرگ و نام یکی از دولتهای ماد ، نامی کردی ماندانا : دختر آژدهاک و مادر کورش هخامنشی مانوش : کوهی که منوچهردربالای آن متولد شده است مانی : پیامبر ایرانی در زمان شاپور ساسانی مانیا : خسته شده ، نامی کردی ماهان : منسوب به ماه ماهاندخت : دختر ماهان ماه برزین : یکی از بزرگان دولت ساسانیان ماه جهان : زیبای جهان ماهچهر : زیبا رو ، قشنگ ماهدخت : دختر ماه ماهور : تابناک – نامی کردی ماهرخ : آنکه صورتی چون ماه زیبا دارد ماهزاد : زاده ماه مردآویز: جنگنده و دلاور مرداس : مرد آسمانی...

فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ل

مطالب جالب۲۶ فروردین۱۳۹۵کد ۴۴۰۴۳نظرات

عکس, فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ل

لقمان :دانشمند لبینا: نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران لیدا: مهسان – مهسیما – مهسو- مهرشید لادن : نام گلی است لاله : نام گلی است لاله رو : از نام های برگزیده لاله گون : از نام های برگزیده لاله وش : از نام های برگزیده لبخند : احساس شادی بر لبان لَچَک : دستمال سه گوش لیو : خورشید، آفتاب لادن : گلی به رنگهای زرد و نارنجی لاله : گلی که رنگهای گوناگون دارد و معروفترین آن لاله سرخ و صحرائی است لاله رخ : کسی که روی همچون لاله دارد لاله دخت : دختر لاله لبخند : تبسم لقاء : چهره ، سیما لومانا : نام محلی در کردستان ، نامی کردی برای دختران لهراسب : دارای اسب تندرو ، از پادشاهای کیانی و پدر گشتاسب فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با...

فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف گ

مطالب جالب۲۶ فروردین۱۳۹۵کد ۴۴۰۴۱نظرات

عکس, فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف گ

گرد آفرید : پهلوان زاده شده گردان : پهلوانان ، یلان گرشا : به ر وایت شاهنامه همان کیومرث اولین پادشاه است گرشاسب : صاحب اسب لاغر ، پهلوان ایرانی و جد رستم گرشین : شعله آبی ، نامی کردی برای دختران گرگین : منسوب به گرگ ، پسر میلاد از پهلوانان زمان کیخسرو گزل : زیبا ، نامی ترکمنی است گشتاسب : صاحب اسب رمنده ، پدر داریوش هخامنشی گشسب : دارنده اسب نر گشسب بانو : دختر رستم و زن گیو گل : گیاهان رنگی کوچک که دستمایه شاعرانند گل آذین : حالت قرار گرفتن گلها روی شاخه ها گل آرا‌ :‌ آراینده گل گلاره : تخم چشم ، نامی کردی گل افروز : فروزنده گل گلاله : دسته گل گل اندام : آنکه اندامش مانند گل است گلاویز : گیاهی برای زینت گل گلباد : داری بوی...

فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ک

مطالب جالب۲۶ فروردین۱۳۹۵کد ۴۴۰۳۹نظرات

عکس, فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ک

كارن :جنگی، جنگجو كاظم: فرو خورنده خشم كافی :بس، بی نیاز كامبیز :تصحیف كبوجیه كامران :بهره مند، سعادتمند كاوه :آهنگر معروف اساطیری ایران كاویان: كاویدن، جست و جو كردن كدیور: كشاورز، ریش سفید و بزرگتر، صاحب كرامت: جوانمرد، بخشنده كرم :جوانمردی كریم: بخشنده، سخاوتمند كمال :ترقی، تمام كمیل: كوچك شده كامل كوشا :سعی كننده كیان :منسوب به خاندان و شاهان ایران باستان كیانوش: نام یكی از برادران فریدون كیاوش: مانند پادشاه كیوان :ستاره بزرگتر، ستاره زحل كیومرث :زنده و فانی، پیشوای روی زمین کاساندان : نام زن کوروش بزرگ و مادر کمبوجیه کامدل : از نام های برگزیده کامروا : خوشبخت، خرسند کاویش : پیمانه شیر کبیتا : نوعی شیرینی کتایون : نام زن کی گشتاسب در شاهنامه کشور : از نام های برگزیده کشوربانو : از نام های برگزیده کُنیا : دختری که ازدواج نکرده است کی بانو :...

فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ق

مطالب جالب۲۶ فروردین۱۳۹۵کد ۴۴۰۳۷نظرات

عکس, فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ق

قابوس : معرب کاووس است قباد : سرور گرامی ، شاه محبوب ، پدر کیکاوس از پادشاهان کیانی قدسی : بهشتی ، روحانی قادر: توانا، مقتدر قاسم: بخش كننده، توزیع كننده قباد: پدر كیكاووس قدرت: توانایی قدیر :توانا قربان علی :صدقه در راه علی قربان :نزدیك شدن، هم نشین، فدایی قلیچ :شمشیر قنبر :یكی از یاران امام علیعلیه السلام قهرمان: دلاور قیصر :امپراتور روم قشنگ : زیبا، خوشگل قشنگ گل : گل زیبا، دختری که چهره اش مثل گل زیبا و لطیف است. اسم دختر قیدافه : از شخصیت های شاهنامه، نام زنی جهانجوی و بخشنده و پادشاه اندلس در زمان اسکندر مقدونی قدسی : عربی، فارسی قدس (عربی) + ی (فارسی) منسوب به قدس، ملکوتی، مقدس قدسیه : عربی قدسی قدم خیر : عربی آنچه دارای قدم مبارک است، خوش قدم قدیسه : عربی مؤنث قدیس قمر : عربی...

فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ف

مطالب جالب۲۶ فروردین۱۳۹۵کد ۴۴۰۳۵نظرات

عکس, فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ف

فاتح :پیروز، گشاینده فایز: رستگار و غالب فتح علی :منسوب به فتح فتح الله : پیروزی برای خدا، پیروزی خدا فخیم :بزرگوار، سربلند فراز: باز، نزدیك، بالا بلند فرامرز :آمرزنده دشمن، از پهلوانان شاهنامه فرجام :انجام، انتها، عاقبت فرج: گشایش، قیمت، آسودگی از كار و گرفتاری فرخ: پی فرخ داد، فرخ روز فرخ: خجسته، مبارك فرداد: زیبایی داد فردوس: باغ، بهشت فردین: كوتاه شده فروردین فرزاد: فرزند فر و شكوه و شادی فرزین :فرزان، مهره ای به نام وزیر در شطرنج فرشاد: نام روح و عقل كره زمین، نفس فلك مریخ فرود :پایین، پس، زیرین فروزانفر: روشنایی با شكوه، فروهر: نیروی خداوندی، اهورایی است كه پاكان و نیكان را نگه دارنده است. فرهاد: نام یكی از نجبای ایران و پهلوانی در زمان كیكاووس فرهمند :دارای فر و شكوه فرهنگ: تربیت، دانش و ادب، آموخته زندگی فریبرز :دارای قامت خوب و...

فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف غ

مطالب جالب۲۶ فروردین۱۳۹۵کد ۴۴۰۳۳نظرات

عکس, فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف غ

غوغا : آشوب ، هیاهو غنچه : گل نشکفته ، کنایه از دهان معشوق غضنفر: شیربیشه، شیر درنه، مرد درشت اندام و مرد قوی غفار :بخشنده، آمرزنده غزل ناز:غزل (عربی) + ناز (فارسی) مرکب از غزل (قالب شعر عاشقانه) + ناز (زیبا) غانیه : دختر جوان پاکدامن غدیره : گیسوی بافته شده، قسمتی از گیاه غزال : گونه ای آهوی ظریف اندام با چشمان زیبای درشت و سیاه غزاله : آهو بره ماده غزل : شعر عاشقانه، (قالب شعری) غمزه : کرشمه، حرکت چشم و ابرو برای جلب توجه دیگری، ناز غوغا : صدای بلند، بانگ و فریاد نام اصیل دختر غاتفر : از شخصیتهای تاریخی شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی، نیز نام شهری در آسیای میانه غباد : قباد،از شخصیتهای شاهنامه، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام پسر کاوه آهنگر فهرست کامل اسامی...

محصولات معتبر
محصولات معتبر