عکس, متن های زیبا و کامل انشا درباره فصل پاییز

فصل پاییز، فصل زیبایی است. فصل پاییز، فصل ریزش نعمت های آسمانی می باشد و همان قطرات ریز باران است كه به تهذیب زمین می پردازد. نمایان شدن قوس قزح پس از باران نیز جلوه ای از جمال این فصل می باشد. كلمه برگ ریزان تنها مختص پاییز است بدین معنا كه در این سه ماه درختان خود را می تكانند و برگ های زرد و سرخ خود را رها كرده و بر دامان زمین به امانت می گذارند و شاخه های خشك شان نیز برهنه وار منتظر می مانند تا در فصل زمستان دانه های برف بر شاخه های آنان قرار گیرند. این فصل را با نام خش خش نیز می شناسیم. همان گونه كه پا بر روی خاك های ترك برداشته قدم می گذارد و آهنگ زیبا می سازد صدای خش خش برگ ها نیز همین احساس را...