عکس, قرص بتاهیستین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

▪ موارد مصرف بتاهیستین این دارو برای درمان علائم و بیماری Menires (سرگیجه، وزوزگوش، كاهش شنوایی) بكار می‌رود. ▪ مکانیسم اثر بتاهیستین این دارو مشابه هیستامین عمل می‌كند و به نظر می‌رسد كه با بهبود گردش خون در لابیرنت باعث كاهش فشارخون داخل لنفاوی می‌شود. فارماکوکینتیک بتاهیستین ▪ اتصال به پروتئین : خیلی کم ▪ متابولیت: ۲(۲-آمینواتیل)پیریدین و ۲-پیریل استیک اسید ▪ نیمه عمر:۳-۴ساعت ▪ دفع:کلیوی منع مصرف بتاهیستین در بیماران مبتلا به فئوكروموسیتوما و زخم گوارشی فعال نباید مصرف شود. عوارض جانبی بتاهیستین اختلالات گوارشی، سر درد، بثورات پوستی و خارش از عوارض جانبی مهم این دارو هستند. ▪ تداخلات دارویی بتاهیستین مصرف همزمان با آنتاگونیست‌های هیستامین، موجب كاهش تأثیر دارو می‌شود. ▪ توصیه های دارویی بتاهیستین ‌در صورت ابتلا بیمار به آسم، سابقه زخم گوارشی، بارداری و شیر دهی با احتیاط مصرف شود.