عکس, قرص پرفنازین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

▪ موارد مصرف پرفنازین پرفنازین در اسكیزوفرنی و حالات روانی ،مانیا و درمان كمكی كوتاه مدت اضطراب شدید، تحریكات روانی حرکتی، هیجان و تحریکات رفتاری شدید و ناگهانی ، استفراغ و تهوع شدید به كار می رود. ▪ فارماکوکینتیک پرفنازین پرفنازین پس از مصرف خوراكی ، سریع ولی ناكامل جذب گردیده، تحت تأثیر متابولیسم عبور اول كبدی قرار گرفته و غیر فعال می‌گردد. متابولیت‌ها و مقدار ناچیز داروی تغییر نیافته عمدتاً از راه ادرار و مقداری نیز از طریق صفرا دفع می‌گردند. پیوند این دارو به پروتئین‌های پلاسما بسیار زیاد است. ▪ منع مصرف پرفنازین این دارو در صورت وجود بیماری قلبی، (كمی یا زیادی فشارخون) ضعف شدید CNS، كوما، سندرم مادرزادی QT طولانی، سابقه آریتمی قلبی و نقایص ژنتیكی كه سبب كاهش فعالیت ایزوآنزیم P4502D6شود، نباید مصرف گردد. عوارض جانبی پرفنازین آثار خارج هرمی خصوصا دیستونی، به ویژه با...