شوهر

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

#شوهر

چرا شوهرم به من خیانت کرد و علت خیانت

image چرا شوهرم به من خیانت کرد و علت خیانت

دلیل اول خیانت مرد به همسرش : توجه بیشتر زن به خانواده پدری خود برخی از مردان در جلسات مشاوره اظهار می... ادامه ❯❯


نشانه های یک شوهر خوب و وفادار چیست

image نشانه های یک شوهر خوب و وفادار چیست

به شما احترام می گذارد این ویژگی کاملا بارز است اما بیشتر خانم ها فراموش می کنند که احترام گذاشتن، بخشی از... ادامه ❯❯


آیا واقعا شوهرم عاشق من است و راه های تشخیص

image آیا واقعا شوهرم عاشق من است و راه های تشخیص

او با شما هماهنگ است حتما تا به حال برایتان اتفاق افتاده که می خواستید چیزی را به همسرتان بگویید اما او... ادامه ❯❯


آیا شوهرم از من متنفر است چطور بفهمم

image آیا شوهرم از من متنفر است چطور بفهمم

▪ از تنها ماندن با شما اجتناب می کند زمانی که با همسرتان در یک مکان هستید به نظر می رسد که... ادامه ❯❯


مشخصات خواندنی و جالب شوهر ایده آل

image مشخصات خواندنی و جالب شوهر ایده آل

ویژگی های شوهر ایده آل ▪ زنش را شریک زندگی‌اش می‌داند زن کسی نیست که کنترل شود و در راه ارضای نیازهای... ادامه ❯❯


چه کنم تا شوهرم فقط مرا دوست داشته باشد

image چه کنم تا شوهرم فقط مرا دوست داشته باشد

▪ تشکر با قشنگ‌ترین کلمات وقتی همسرتان کارهای مردانه‌اش را انجام می‌دهد، پیش خودتان نگویید به وظیفه‌اش عمل کرده و نیازی به... ادامه ❯❯