شرایط مورد نیاز برای کاشت هسته خرمالو

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

#شرایط مورد نیاز برای کاشت هسته خرمالو

چطور در گلدان خرمالو بکارید و نحوه نگهداری

image چطور در گلدان خرمالو بکارید و نحوه نگهداری

برای کاشت خرمالو در گلدان، در ابتدا هسته یکی از میوه های سالم و رسیده را جدا کنید و با آب ولرم... ادامه ❯❯