تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر

سینمائی

همه چیز درباره نخسیتن فیلم سینمائی رنگی در تاریخ سینما

image همه چیز درباره نخسیتن فیلم سینمائی رنگی در تاریخ سینما

این تصاویر جدید توسط ادوارد ریمورد تورنر از لندن به ثبت رسیده بودند که فرایند رنگی خود را موسوم به فرآیند «افزودنی» در ۲۲ مارس ۱۸۹۹ به ثبت رسانده بود. تورنر از این شیوه بجای رنگهای حساس به نور که بعد‌ها در بازار فیلم رنگی بکار می‌رفت، استفاده کرده بود.... ادامه ››