تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر

سفوتاکسیم

ویال سفوتاکسیم عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

image ویال سفوتاکسیم عوارض جانبی موارد مصرف  منع دارویی

موارد منع مصرف

در صورت وجود سابقه حساسیت مفرط به سفالوسپورین ها، پنی سیلین ها و مشتقات آنها با پنی سیلامین یا بیماری پورفیری، این دارو نباید مصرف شود.

فارماکوکینتیک

غلظت سرمی دارو 5/0 ساعت پس از تزریق عضلانی به اوج خود می رسد . نیمه عمر دارو 1 ساعت... ادامه ››