راه های کنترل خشم

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

#راه های کنترل خشم

خیلی سریع عصبی می شوم راه درمان چیست

image خیلی سریع عصبی می شوم راه درمان چیست

اگر عصبانیت، از کنترل خارج شده و تهاجمی، انفجاری یا حتی منجر به برخوردهای فیزیکی شود، مشکل ساز است. کنترل عصبانیت بسیار... ادامه ❯❯