دارو

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

#دارو

عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی ویال کاسپوفونژین

image عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی ویال کاسپوفونژین

موارد مصرف کاسپوفونژین ضد قارچ (مهار کننده سنتز گلوکان). درمان آسپرژیلوس مهاجم در بیماران مقاوم و یا در بیماران با عدم تحمل... ادامه ❯❯


آمپول آنیدولافونژین عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی

image آمپول آنیدولافونژین عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی

موارد مصرف آنیدولافونژین ▪ درمان عفونت کاندیدا در خون و سایر عفونت های کاندیدیایی (داخل شکمی، صفاقی، مری) ▪ درمان عفونت های... ادامه ❯❯


ویال امفوتریسین بی عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی

image ویال امفوتریسین بی عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی

موارد مصرف امفوتریسین بی آمفوتریسین B در درمان آسپرژیلوز، بلاستومیکوز، کاندیدیازمنتشر،کوکسیدیوئیدومیکوز، پاراکوکسیدیومیکوز، کریپتوکوکوز، اندوکاردیت قارچی، کاندیدیاز داخلی چشم، هیستوپلاسموز، سالک، مننژیت قارچی،... ادامه ❯❯


قرص فنی توئین عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی

image قرص فنی توئین عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی

موارد مصرف فنی توئین کامپاند این دارو ترکیبی از دو داروی فنی توئین و فنوباربیتال است. فنی توئین کامپاند در کنترل و... ادامه ❯❯


قرص لاکوزامید عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی

image قرص لاکوزامید عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی

لاکوزامید یک داروی ضد تشنج است که در صرع پارشیال یا صرع کوچک کاربرد دارد. مطالعات اخیر نشان داده است که لاکوزامید... ادامه ❯❯


عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی قرص زونیساماید

image عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی قرص زونیساماید

موارد مصرف زونیساماید این دارو به عنوان درمان کمکی در درمان تشنج پارشیل استفاده می شود. مکانیسم اثر زونیساماید ▪ تثبیت غشای... ادامه ❯❯