تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر

خود کم بینی

چرا همیشه فکر می کنم دیگران از من بهتر هستند

image چرا همیشه فکر می کنم دیگران از من بهتر هستند

عقده حقارت یا خود کم بینی هم قابل درک است و هم می شود بر آن غلبه کرد. نباید به این باور برسید که دیگران از شما بهتر هستند، چون واقعا اینطور نیست. نباید از کشف کردن خودتان بترسید، بلکه باید خودتان را بپذیرید و به کارهایتان افتخار کنید.

خود... ادامه ››