حنایش دیگر رنگی ندارد یعنی چه

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

#حنایش دیگر رنگی ندارد یعنی چه

ریشه و داستان ضرب المثل حنایش دیگر رنگی ندارد

image ریشه و داستان ضرب المثل حنایش دیگر رنگی ندارد

در قدیم مردم به حمام عمومی می رفتند و برای رنگ گردن موها و حتی انگشتان دست و پایشان از حنا استفاده... ادامه ❯❯