تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر

الکترونیکی

سرویس جدید گوگل جستجو در نامه های الکترونیکی بر اساس سایز نامه

image سرویس جدید گوگل جستجو در نامه های الکترونیکی بر اساس سایز نامه

سرویس ایمیل گوگل اکنون به کاربران اجازه می دهد که بر اساس اندازه دقیق پیام ها و تنظیمات زمانی انعطاف پذیرتر، به دنبال ایمیل های شان بگردند. البته اینها تنها دو مورد از قابلیت های جدید فراوان جستجوی جیمیل هستند.
برای مثال شما می توانید با تایپ size:5m یا... ادامه ››