عکس, چطور با همسر خود حرف بزنید تا او را خوشحال کنید

هنگام صحبت درباره آرزوهای تان عبارات نمی خواهم و دوست ندارم را به کار نبرید به زبان آوردن کلماتی چون نمی خواهم و دوست ندارم تاثیری منفی از خود بر جای می گذارند. بنابراین نباید ارزش آرزوهای تان را به کار بردن این کلمات منفی از بین ببرید. به علاوه وقتی همسرتان چنین کلماتی را از شما می شنود نمی دانند که باید چه واکنشی داشته باشند و در نتیجه کاری که در مقابل انجام می دهند مطلوب شما نخواهد بود. غلط: نمی خوام منو کنترل کنی درست: ازت می خوام بهم اعتماد کنی به جای عبارت اما از کلمه و استفاده کنید این قانون به نظر ساده می آید اما باید مدت ها آن را تمرین کنید تا بتوانید آن را در زندگی و روابط تان به کار ببرید. اما این کار ارزشش را دارد زیرا زندگی شما را...