روانشناسی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

روانشناسی

راهکارهایی برای داشتن آرامش و تمرکز

image راهکارهایی برای داشتن آرامش و تمرکز ▪ نفس عمیق بکشید این مورد بسیار واضح بوده و نفس عمیق ظاهرا تاثیری شگفت انگیز در آرام کردن ذهن دارد. تمرین...

چطور آدم مرتبی باشید و راه درمان شلختگی

image چطور آدم مرتبی باشید و راه درمان شلختگی ▪ جمع کردن خرده ریزها برای جلوگیری از بی نظمی اگر جای روزنامه و مجله در خانه دارید، از آن بهصورت عمودی...

چرا کودکم بدرفتار شده و راه درمان چیست

image چرا کودکم بدرفتار شده و راه درمان چیست ▪ می خواهند میزان جدی بودن قوانین را بسنجند دغدغه ی اصلی کودکان این است که بفهمند دنیای پیچیده ی بیرون چگونه...

احساس پوچی و بی انگیزگی دارم راه چاره چیست

image احساس پوچی و بی انگیزگی دارم راه چاره چیست ▪ فرد تنها جنبه ی منفی رخدادها را می بیند افراد بی انگیزه معمولا به شدت منفی باف هستند و احتمال ناچیزی...

چرا بعضی ها همیشه شاد هستند

image چرا بعضی ها همیشه شاد هستند ▪ رویاپردازی را فراموش نمی کنند افراد خوشحال رویاپردازی را فراموش نمی کنند. آن ها خودشان، امکان پذیر بودن، دسترس پذیر بودن...

آیا من آدم افسرده ای هستم چطور بفهمم

image آیا من آدم افسرده ای هستم چطور بفهمم نشانه های زیر به شما می گویند شما افسردگی دارید حتی اگر خود از آن بی اطلاع باشید ▪ خسته و بی...