image ۳۱ مرداد واریز سهمیه بنزین شهریور

گفتنی است که این میزان سهمیه از اول شهریور ماه قابل برداشت است.

ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۳۱مرداد ماه ۹۲ سهمیه ۶۰ لیتری یارانه‌ای بنزین خودروهای شخصی، سهمیه ۲۵ لیتری یارانه‌ای بنزین موتورسیکلت‌ها و دیگر سهمیه‌های سوخت به کارت‌های هوشمند واریز می‌شود که این شارژ سهمیه بدون تغییر نسبت به ماه‌های گذشته خواهد بود.