image یک کشف جدید درباره لاغری و نداشتن اضافه وزن

براساس گزارش محققان معتقدند: اطلاعات موجود در برچسب‌های مواد غذایی بسیار مهم هستند زیرا به بهبود کیفیت رژیم غذایی خریداران با تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر آن‌ها در خرید مواد غذایی کمک می‌کند. خریداران مواد غذایی به ویژه زنانی که برچسب‌های مواد غذایی را می‌خوانند لاغر‌تر از افراد دیگر هستند.

نتایج حاصل از این گزارش با مشاهدات بیشتر می‌افزاید زنانی که به برچسب‌های مواد غذایی نگاه می‌کنند بیش از ۴ کیلو از زنان دیگر وزنشان کمتر بوده است و کمپین‌های آموزشی می‌توانند از برچسب‌های تغذیه‌ای به عنوان یکی از ابزارهای کاهش وزن یاد کنند.

به گفته محققان، زنان بیش از مردان به لیبل‌های مواد غذایی دقت می‌کنند و نیز جمعیت افرادی که سیگار می‌کشند نیز بسیار کمتر از بقیه افراد جامعه به اطلاعات برچسب‌ها توجه می‌کنند.