پاره‌ها ی رنگی بر اثر تداخل بین ماگمای بازالتی و نهشته‌های نمکی این منطقه به وجود آمده‌اند. آخرین فوران این منطقه در سال ۱۹۲۶ اتفاق افتاده و از آن به بعد آب‌های گرم و بازی در ترکیب با عناصر سطح منطقه باعث ایجاد نمک‌های رنگی شده‌اند.

image گزارش تصویری زمان آتشفشان کوه دالول

دالول، یک دهانه آتشفشان انفجاری در فرورفتگی داناکیل واقع در شمال شزقی ارتا الرنگ در کشور اتیوپی است. این دهانه های آتشفشانی پست ترین منافذ روی سطح زمین هستند، با ارتفاعی برابر حدود ۴۵ متر پایین تر از سطح آب دریا.

image گزارش تصویری زمان آتشفشان کوه دالول

image گزارش تصویری زمان آتشفشان کوه دالول

image گزارش تصویری زمان آتشفشان کوه دالول

image گزارش تصویری زمان آتشفشان کوه دالول

image گزارش تصویری زمان آتشفشان کوه دالول

image گزارش تصویری زمان آتشفشان کوه دالول

image گزارش تصویری زمان آتشفشان کوه دالول

image گزارش تصویری زمان آتشفشان کوه دالول

image گزارش تصویری زمان آتشفشان کوه دالول

image گزارش تصویری زمان آتشفشان کوه دالول

تک فارس » مطالب جالب » گزارش تصویری زمان آتشفشان کوه دالول