image گزارش تصویری از سعید گدا سر دسته اراذل شهر ریبه گفته پلیس پایتخت در صورتی که شهروندان از این افراد شکایت دارند میتوانند به پایگاه نهم پلیس آگاهی یا شعبه دوم بازپرسی دادسرای شهرستان ری مراجعه کنند.

نهمین مرحله طرح برخورد با اراذل و اوباش و اخلالگران نظم بامداد امروز دوشنبه در جنوب پایتخت و شهرستان ری اجرا شد. در این طرح اراذل و اوباش به نامی همچون جواد خشتک، ابراهیم معروف به سعید گدا شناسایی و دستگیر شدند. همچنین محسن لودر به اتهام عربده کشی و تشکیل خانه فساد، ابوالفضل شیلنگ به اتهام عربده کشی و فروش مواد مخدر و محسن سیاه به اتهام دایر کردن مرکز فساد دستگیری شدند.

عکس های زیر از فارس، جام جم، ایسنا، مهر و باشگاه خبرنگاران از دستگیری این افراد را در زیر می بینید.

image گزارش تصویری از سعید گدا سر دسته اراذل شهر ری

image گزارش تصویری از سعید گدا سر دسته اراذل شهر ری

image گزارش تصویری از سعید گدا سر دسته اراذل شهر ری

image گزارش تصویری از سعید گدا سر دسته اراذل شهر ری

image گزارش تصویری از سعید گدا سر دسته اراذل شهر ری

image گزارش تصویری از سعید گدا سر دسته اراذل شهر ری

image گزارش تصویری از سعید گدا سر دسته اراذل شهر ری

image گزارش تصویری از سعید گدا سر دسته اراذل شهر ری

image گزارش تصویری از سعید گدا سر دسته اراذل شهر ری

image گزارش تصویری از سعید گدا سر دسته اراذل شهر ری

image گزارش تصویری از سعید گدا سر دسته اراذل شهر ری

image گزارش تصویری از سعید گدا سر دسته اراذل شهر ری

image گزارش تصویری از سعید گدا سر دسته اراذل شهر ری