image گزارش تصویری از روستایی توریستی و دیدنی در ژاپین

پس از ماه ها تحقیق و فکر, کودکان زیادی به صورت یک پروژه کلاسی بر روی این زمین های کشاورزی دیده شدند که در حال کاشتن دو نوع بذر خاص بودند. بذرهایی که با جوانه زدن و رشد کردن به رنگ های متفاوتی در می آمدند. نتیجه ای که بعدها به دست آمد باورنکردنی بود و توریست های زیادی را به این منطقه کشاند. برای مشاهده نتیجه این خلاقیت با ما همراه باشید.

image گزارش تصویری از روستایی توریستی و دیدنی در ژاپین

۲۰ سال قبل این روستای کوچک در ژاپن هیچ توریست و گردشگری نداشت و البته جاذبه خاصی هم برای جذب توریست ها نداشت. سراسر این روستا را زمین های کشاورزی برای کشت برنج و باغ های میوه فرا گرفته بود و اکثر روستاییان هم به کشاورزی مشغول بودند.تا اینکه فرد باهوشی به نام کوییچی هانادا راهی برای جذب گردشگران به این روستا پیدا میکند.

image گزارش تصویری از روستایی توریستی و دیدنی در ژاپین

image گزارش تصویری از روستایی توریستی و دیدنی در ژاپین

image گزارش تصویری از روستایی توریستی و دیدنی در ژاپین

image گزارش تصویری از روستایی توریستی و دیدنی در ژاپین

image گزارش تصویری از روستایی توریستی و دیدنی در ژاپین

image گزارش تصویری از روستایی توریستی و دیدنی در ژاپین

تک فارس » مطالب جالب » گزارش تصویری از روستایی توریستی و دیدنی در ژاپین