مراسم افتتاحیه سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر چهارشنبه ۱۱ بهمن ۹۱

image گزارش تصویری از افتتاحیه جشنواره فجر ۳۱ بهمن ۹۱

image گزارش تصویری از افتتاحیه جشنواره فجر ۳۱ بهمن ۹۱

image گزارش تصویری از افتتاحیه جشنواره فجر ۳۱ بهمن ۹۱

image گزارش تصویری از افتتاحیه جشنواره فجر ۳۱ بهمن ۹۱

image گزارش تصویری از افتتاحیه جشنواره فجر ۳۱ بهمن ۹۱

image گزارش تصویری از افتتاحیه جشنواره فجر ۳۱ بهمن ۹۱

image گزارش تصویری از افتتاحیه جشنواره فجر ۳۱ بهمن ۹۱

image گزارش تصویری از افتتاحیه جشنواره فجر ۳۱ بهمن ۹۱

image گزارش تصویری از افتتاحیه جشنواره فجر ۳۱ بهمن ۹۱

image گزارش تصویری از افتتاحیه جشنواره فجر ۳۱ بهمن ۹۱

image گزارش تصویری از افتتاحیه جشنواره فجر ۳۱ بهمن ۹۱

تک فارس » اخبار روز » گزارش تصویری از افتتاحیه جشنواره فجر ۳۱ بهمن ۹۱