یاسر بختیاری در ۳۰ خرداد ۱۳۶۱ در تهران متولد شد

در سن ۱۶ سالگی ابتدا با گوش دادن به موسیقی رپ کار خود را آغاز کرد

image گالری تصویری هنرمند محبوب یاس یاسر بختیاری

image گالری تصویری هنرمند محبوب یاس یاسر بختیاری

image گالری تصویری هنرمند محبوب یاس یاسر بختیاری

image گالری تصویری هنرمند محبوب یاس یاسر بختیاری

image گالری تصویری هنرمند محبوب یاس یاسر بختیاری

image گالری تصویری هنرمند محبوب یاس یاسر بختیاری

image گالری تصویری هنرمند محبوب یاس یاسر بختیاری

تک فارس » مطالب جالب » گالری تصویری هنرمند محبوب یاس یاسر بختیاری