موارد مصرف

ضد تشنج.

a) درمان تشنج پارشیال با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه

دوز اولیه ۱۵۰mg روزانه می باشد و سپس پس از ۱ هفته با وجه به رسپانس دوز تا ۳۰۰mg روزانه افزایش می یابد. ماکزیمم دوز مصرفی ۶۰۰mg در روز می باشد.

b) درمان اختلال اضطراب ژنرالیزه

دوز اولیه ۱۵۰mg روزانه می باشد و سپس با اینتروال های ۱ هفته ای افزایش ۱۵۰mg تا ماکزیمم دوز مصرفی ۶۰۰mg در روز امکان پذیر می باشد.

c) درمان درد نوروپاتیک

دوز اولیه ۱۵۰mg روزانه می باشد و سپس با اینتروال های ۱ هفته ای افزایش ۱۵۰mg تا ماکزیمم دوز مصرفی ۶۰۰mg در روز امکان پذیر می باشد.

مکانیسم اثر

پرگابالین از طریق بایدینگ به ساب یونیت α۲σ کانال های کلسیم وابسته به ولتاژ در CNS سبب کاهش ریلیز ماده P، گلوتامات، نورآدرنالین می شود.

فارماکوکینتیک

داروبعد از تجویز خوراکی سریعا جذب می شود( فراهم زیستی خوراکی حدود ۹۰%). دارو به پروتئین های پلاسما متصل نمی شود. نیمه عمر دارو حدود ۶.۳ ساعت می باشد.

موارد منع مصرف

هشدارها

اقتباس اطلاعات دارویاب جهت موارد تجاری ممنوع می باشد.

عوارض جانبی

سرگیجه، خواب آلودگی، تاری دید، دوبینی، افزایش اشتها، افزایش وزن، خشکی دهان، یبوست، گیجی، کاهش میل جنسی، اختلالات نعوظ، آتاکسی، ترمور، خستگی، ادم، اختلال توجه، مشکل در تطابق.

تداخل دارویی

مصرف همزمان این دارو اوپیوئیدها، بنزودیازپین ها، باربیتورات ها سبب تشدید اثرات دپرسیون این دارو روی CNS می شود.

تک فارس » پزشکی سلامتی » کپسول لایریکا عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی