▪ موارد مصرف

ضد ویروس(مهارکننده نورآمینیداز ویروس آنفلوآنزا).

الف- درمان عفونت حاد انفلوانزای نوع Aو B بدون عارضه

ب- درمان انفلوآنزا در کودکان ۱ساله و بیشتر

▪ مکانیسم اثر

دارو سبب مهار آنزیم نورآمینیداز ویروس آنفلوآنزا شده و احتمالا از طریق تداخل در تجمع و ریلیز پارتیکل های ویروس سبب مهار رپلیکاسیون ویروس می شود.

▪ فارماکوکینتیک

▪ موارد منع مصرف

▪ هشدارها

عوارض جانبی

سرگیجه، سردرد، خستگی، بی خوابی، تهوع، اسهال، استفراغ، سرفه، برونشیت

▪ تداخل دارویی

▪ نکات قابل توصیه

▪ مقدار مصرف

الف- درمان عفونت حاد انفلوانزای نوع Aو B بدون عارضه: ۷۵mg از راه خوراکی ۲بار در روز برای ۵ روز(شروع درمان در خلال ۲ روز اول شروع علائم باشد).

ب- درمان انفلوآنزا در کودکان ۱ساله و بیشتر:

کودکان با وزن بیشتر از ۴۰kg: 75mg از راه خوراکی ۲بار در روز

کودکان با وزن ۲۳-۴۰kg: 60mg از راه خوراکی ۲بار در روز

کودکان با وزن ۱۵-۲۳kg: 45mg از راه خوراکی ۲بار در روز

کودکان با وزن کمتر از ۱۵kg: 30mg از راه خوراکی ۲بار در روز

▪ اشکال دارویی

تک فارس » پزشکی سلامتی » کپسول تامیفلو عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی