موارد مصرف

کلوتریمازول در درمان کاندیدیاز ناشی از کاندیدا آلبیکنس وسایر گونه های کاندیدا، کچلی بدن و ران و پا ناشی از تریکوفیتون روبروم ، تریکوفیتون منتاگروفیس، اپیدرموفیتون فلوکوزوم ومیکروسپوروم کانیس، تیناورسیکالر ( ناشی از پیتی روسپوروم ) اریپکولار( مالاسزیا فورفور) و در درمان عفونت قارچی اطراف ناخن و کچلی ریش و سر مصرف می شود.

مکانیسم اثر

کلوتریمازول با مهار ساخت ارگوسترول آسیب رساندن به غشاء سلولی قارچ و تغییر در نفوذ پذیری آن، باعث خروج عناصر ضروری داخل سلولی می گردد.

فارماکوکینتیک

جذب سیستمیک این دارو بعد از مصرف پوستی کم است ولی بعد از مصرف از راه مهبل به میزان ۱۰-۳ درصد جذب می شود.

موارد منع مصرف

هشدارها

از تماس دارو با چشم خودداری شود.

عوارض جانبی

تداخل دارویی

نکات قابل توصیه

۱- رعایت نکات بهداشتی مانند استفاده از لباس زیر نخی و یا استفاده از کاندوم در هنگام مقاربت به درمان کمک میکند.

۲- در صورت مصرف دارو برای درمان کاندیدیاز، از به کار بردن پانسمان بسته در موضع خودداری شود.

۳- در صورت عدم پاسخ به درمان بعد از اطمینان از عدم وجود سایر پاتوژن ها، دوره درمان ممکن است مجدداً تکرار شود.

مقدار مصرف

موضعی – روزی ۲بار صبح و عصر از محلول یا کرم بر موضع مالیده شود.

قرص واژینال – در بیماران غیر باردار ۲۰۰mg/day ترجیحاً قبل از خواب به مدت ۳ روز یا ۱۰۰mg/day به مدت ۷ روز استعمال می گردد.

کرم واژینال – مقدار ۵۰mg/day (یک اپلیکاتور از کرم یک در صد ) ترجیحاً قبل از خواب به مدت ۱۴-۶ روز استعمال می شود.

اشکال دارویی

Topical Cream : 1%

Topical Solution :1%

Vaginal Cream : 1%

Vaginal Tablet : 100 mg

تک فارس » پزشکی سلامتی » کرم کلوتریمازول عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی