تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
روانشناسی

کدام رفتار والدین تاثیر بدی روی کودک دارد

image کدام رفتار والدین تاثیر بدی روی کودک دارد

گاهی مادر وقتی از کارهای بچه ها خسته می شود یا فرزند یک کار اشتباه را مدام تکرار می کند، در حضور خود کودک آن اشتباهات را برای پدرش بازگو می کند و پدر و مادر، کودک را تنبیه یا همزمان او را بازخواست می کنند. این کار باعث می شود فرزند احساس ناامنی در منزل بکند و فکر کند کسی او را دوست ندارد. بررسی رفتارهای اشتباه فرزند بهتر است در حضور خود او نباشد و صحبت کردن درباره انجام کار درست بهتر است به صورت نامحسوس باشد تا تاثیر بهتری روی رفتار فرزند داشته باشد.

وقتی فرزندتان با شما صحبت می کند، توقع دارد به طور کامل به صحبت هایش گوش کنید و عکس العمل نشان دهید. اگر زمان صحبت با فرزند حواس تان نباشد و درست به او گوش ندهید، احساس می کند حرف هایش و خودش برای شما ارزشی ندارند.

مقایسه کردن فرزندان با یکدیگر یا مقایسه کردن فرزندتان با دیگر بچه های فامیل اگر به صورت دایمی و همراه با تحقیر فرزندتان باشد به او ثابت می کند که ترجیح می دادید فرزند دیگری می داشتید، در حالی که شما فقط می خواستید فرزندتان را به کار درست راهنمایی کنید.

اگر با اسامی نامناسب فرزندان را خطاب کنید، آن ها باور می کنند که به نوعی همان هستند که شما می گویید. اسامی نامناسب به نوعی شخصیت فرزندان را هدف حمله قرار می دهد و هویت وی را در هم می شکند. وقتی به فرزندتان می گویید خنگ یا بی استعداد، از جزئی ترین عواقب چنین کلماتی این است که او از شرکت در بازی ها یا تفریحات و حتی ورزش های گروهی خودداری می کند، زیرا احساس می کند استحقاق بازی را به دلیل فقدان استعداد ندارد. سعی می کند از بودن در جمع بپرهیزد تا شاید دیگران پی به بی ارزشی او نبرند یا در درس موفق نمی شود و استعدادی ندارد چون او مدام خنگ خطاب می شود.

تکفارس آی آر

هشدار! این مطلب صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است حتما با مشاور مربوطه یا پزشک متخصص مشورت کنید. اطلاعات بیشتر

مطالب محبوب بیشتر ››