تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

چیستان های جالب و کودکانه برای روزنامه دیواری مدرسه

image چیستان های جالب و کودکانه برای روزنامه دیواری مدرسه

چیستان: آن چیست که به دور خانه می چرخد ولی، هیچ گاه آن را لمس نمیکند؟

پاسخ: خورشید

چیستان: آن چیست که موقع خشک کردن خیس می شود؟

پاسخ: دستمال کاغذی

تکفارس آی آر

چیستان: سیاه هست ولی زاغ نیست، پرنده است ولی کلاغ نیست؟

پاسخ: دود

چیستان: آن چیست که اگر کسی آن را داشته باشد به کسی نمی گوید. اگر کسی آنرا بگیرد آنرا نمی شناسد. و کسی که آنرا بشناسد آنرا نمی گیرد.

پاسخ: پول تقلبی

چیستان: آن چیست که هرچه از آن برمی دارند، بیشتر می شود؟

www.takfars.ir

پاسخ: چاه

چیستان: آن چیست که ورزشکاران به خاطر شکستنش جایزه میگیرند؟

پاسخ: رکورد

چیستان: آن چیست که چه پُرباشد و چه خالی وزنش یکی است.

پاسخ: نوار

محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب مشابه بیشتر ››