image چکار کنیم آش رشته حسابی جا بیفتد

• برای پختن آش بهتر است از خرده برنج (نیمدانه) استفاده کنید چون زودتر له می شود.

• آبی که داخل آشمی ریزید باید آب جوش باشد و برای اینکه برنج کاملاً باز شود آب را به دفعات در آش بریزید.

• گندمی که میخواهید برای آشبه کار ببرید بهتر است گندم پوست گرفته باشد و در ثانی با چرخ گوشت آن را چرخ کنید.

• آش را باید با آتش ملایم پخت و مدت آن هم باید طولانی باشد و مرتب باید آن را هم بزنید تا تمام مواد آن با هم مخلوط شود.

• تمام حبوباتی که در آن به کار می برید باید از شب قبل خیس شده باشد.

• در پختن آشی که با برنج همراه است باید توجه کنید که برنج آن باید کاملاً له شده باشد.

• گوشتی که برای پختن آش به کار می رود بهتر است از گوشت گردن یا سینه باشد.

• موقع پاک کردن سبزی آشساقه های سبزی را دور نریزید زیرا با استفاده از ساقه های سبزی آش لذیذتر می شود.

• اگر میخواهید در آش از گوشت استفاده نکنید و آش شما خوشمزه شود حتماً از قلم گوساله که از وسط شکسته اید، استفاده نمایید.

• وقتی آش آماده می شود روی آن خود به خود می بندد در این صورت آش جا افتاده است.