برای اینکه درب شیشه ای قابلمه و یا ماهی تابه تان بخار نگیرد با پوست لیمو از داخل سطح شیشه را بمالید .

تک فارس » مطالب جالب » چکار کنم هنگام آشپزی در شیشه ای قابلمه بخار نگیرد