پوشال ها را هر سال عوض کنید

تعویض پوشال می تواند تاثیر بسیاری در عملکرد کولر های آبی داشته باشد. متاسفانه بعضی مردم، پوشال های کولر شان را چندین سال تعویض نمیکنند که این مسئله علاوه بر کاهش بازدهی کولر باعث ورود گرد و خاک به خانه هم می شود.

سطوح داخلی کولر را تمیز کنید

هر چند شما باید پیش از راه اندازی کولر آبی، سطوح داخلی و کف آن را می شستید و تمیز می کردید چرا که این کار در هوادهی مطلوب کولر تاثیر بسیاری دارد اما حالا هم دیر نشده است. اگر سطوح داخلی کولرتان تمیز نیست، یک بار آب آن را تخلیه و بعد از تمیز کردن، دوباره کولر را راه اندازی کنید.

بعد از زدن پمپ آب صبر کنید

در هنگام زدن پمپ آب کولر اجازه دهید پوشال کولر به مدت ۱۵ دقیقه خیس بخورد و بعد کولر را روشن کنید؛ زیرا پوشال خیس می تواند هوای خنک تری را در کانال کولر تولید کند.

برای کولرتان سایبان قرار دهید

هنگام نصب کولر باید سایبانی برای آن در نظر گرفته شود زیرا این کار علاوه بر محافظت از کولر در برابر نور آفتاب، در خنک تر کردن هوای کولر نیز تاثیر بسیاری دارد.

افراد نباید به طور مداوم از کولر استفاده کنند و بهتر است اجازه دهند در ساعاتی از روز، هوای طبیعی در خانه جریان یابد، زیرا این کار علاوه بر افزایش طول عمر وسیله سرمایشی در سلامت انسان نیز بسیار مفید است.

تک فارس » مطالب جالب » چکارکنیم تا در تابستان کولر هوا را خنک تر کند