image چه کنیم تا دکمه لباس ها مرتبا شل یا کنده نشود

برای با دوام ماندن و عدم گمشدن دکمه ها کافی است آنها را با نخ پلاستیکی و یا نخ دندان بدوزید، در این صورت دوام دکمه چند برابر خواهد شد و از افتادن آن براحتی جلوگیری می شود.

در صورتیکه گم شدن دکمه کت یا مانتو یا پیراهن و … زیاد برای شما اتفاق می افتد که در نهایت منجر به ناراحتی شما می گردد راه حل بالا برای شما مفید خواهد بود.