چه کنم تا شوهر یا نامزدم به من اعتماد و درد و دل کند

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

چه کنم تا شوهر یا نامزدم به من اعتماد و درد و دل کند

image چه کنم تا شوهر یا نامزدم به من اعتماد و درد و دل کند

۱- زن زندگی باشید تا حسش را به شما بگوید

یک راز بزرگ را برای تان فاش می کنیم. مرد ها نه دوست دارند خیلی خیلی رمانتیک و احساساتی باشندو نه اینکه احساسات شان را کاملا پنهان و سرکوب کنند. یک مرد برای اینکه از احساساتش حرف بزند،باید در مقابل همسرش احساس امنیت کند. او باید فکر کند، احساساتش برای شما ملموس و قابل پذیرش استو بدون اینکه در موردشان قضاوت کنید آن ها را می شنوید. در بسیاری مواقع مرد ها فکر میکنند،با همسرشان زبان مشترکی ندارند و حرف زدن از احساسات شان به قیمت یک سوء تفاهم بزرگ تمام می شود.

به همین دلیل آن ها تا نشانه های درست نبودن این موضوع را در شما و زندگی شان نبینند، از آنچه درون شان می گذرد حرف نمیزنند.

۲- برای شناخت احساسات مردانه پرونده سازی نکنید

تکفارس آی آر

اگر همسرتان فکر کند که نشان دادن احساساتش می تواند شروع یک جنگ خانگی باشد،قطعا روی آن ها سرپوش خواهد گذاشت. یادتان نرود که مرد ها از قضاوت شدن متنفرندو از اینکه احساساتی که به زبان می آورند بعد ها به عنوان یک مدرک جرم علیه شان استفاده شود می ترسند.آن ها فکر میکنند، یک حرف ساده می تواند روز ها در ذهن شما پرورش پیدا کند و زندگی را از اینکه هست سخت تر کند.به همین دلیل ترجیح می دهند، ترس های شان از روزهای سخت زندگی، مشکلات مالی، مسائل کاری و حتی اختلافات شان با شما را برای یک فرد کاملا غریبه شرح دهندتا اینکه با گفتن شان برای شما فاصله میان تان را بیشتر کنند.

۳- برای شناخت احساسات مردانه به او حس امنیت دهید

شما دوست دارید که در لحظه ای که سکوت کرده اید و در لاک خودتان فرو رفته اید، همسرتان کنارتان بنشیندو در مورد حسی که در این لحظه دارید با شما حرف بزند.حتی دوست دارید بپرسد که چرادر روزهای گذشته آرام بوده ایدو چه چیزی شما را آزار می دهد. این جرقه کافی استتا شما از تمامی احساساتی که در این ماه ها به شما هجوم آورده اند صحبت کنیدو ذهن تان را آرام کنید اما در مورد مرد ها این طور نیست.آن ها مثل شما نمیتوانند در اتوبوس، مترو و شهربازی و حتی مراکز خرید از حس شان حرف بزنند.

آن ها یک مکان امن می خواهند و یک زمان مناسب.مرد ها دوست ندارند که مدام در مورد حس شان پرس وجو کنید.فقط دوست دارند که شرایطی امن را فراهم کنید تا خودشان این واقعیت های درونی را بیرون بریزند.

احساسات مردانه 

www.takfars.ir

۴- احساسات تان را بدون مقصر دانستن او نشان دهید

شما اجازه دارید که احساسات تان را نشان دهید اما واکنش های خشمگینانه یا سرزنش را نه!حتی نباید برای به اشتراک گذاشتن حس درونی تان به او بگویید که باید یک تنه اوضاع را تغییر دهدو در غیر این صورت عواقب این کار رامی بینید. پس اگر حتی یک بار دیگر خواستید به او بگویید که چه بکندو چه نکند، حتما خودتان را متوقف کنید و جلوی بیان کردن چنین جملاتی را بگیرید.

۵- برای اینکه از پس این مرحله بر بیایید باید احساسات خودتان را بشناسید

ترس، خشم، ناامنی و حتی خستگی می تواند باعث بروز واکنش های کنترل نشده ای شوداما اگر شما روی بدن و ذهن تان کنترل داشته باشید، می توانید بدون نشان دادن واکنش های هیجانی حس تان را بیان کنیدیا اگر به جای اینکه بگویید از امشب باید زودتر به خانه برگردی، بگویید این روز ها کمی غمگینم و دوست دارم وقت بیشتری را با تو بگذرانم.در این شرایط، اینکه شما حس تان را از راهی امن با او درمیان می گذارید به او احساس آرامش خواهد داد و باعث خواهد شدکه او هم بدون ترس از قضاوت شدن یا سرزنش شدن با شما حرف بزند. می بینید؟

شما فقط احساسات تان را بدون اینکه او را مقصر بدانید یا بخواهید به خاطر ترس از واکنش های شما اوضاع را تغییر دهد، بیان کرده اید.

۶- برخلاف زن ها که برای نشان دادن حس شان برنامه میریزند یا نارضایتی شان را به زبان بی زبانی می گویند، مرد ها خیلی ساده آنچه در دل شان هست را نشان می دهند.

در اغلب موارد دل و ذهن آن ها یکی است و اغلب مرد ها دلیلی نمی بینندکه با نشان دادن احساسات دروغین همسرشان را فریب دهند.شاید شما فکر کنید که او تظاهر به دوست داشتن تان میکنداما در دلش چیز دیگری می گذرد. باید بگوییم که در اغلب موارد این تصور اشتباه است.اگر مرد شما می گوید که دوست تان دارد یا در رفتار هایش این را نشان می دهد، پس حتما دوست تان دارد.

۷- رفتار هایش را در جمع ببینید

شیوه ای که او در میان جمع با شما برخورد میکند یکی از مهم ترین نشانه هاست.آیا در مقابل ادعاها یا برخورد های نادرست دیگران از شما حمایت میکند؟یا اینکه وقتی دوست شکست خورده اش از زندگی تلخ و همسر ناسازگارش می گوید،او دلداری اش می دهد و می گوید که همه زنان اینطور نیستند و همسر خودش را مثال می زند؟آیا بعد از هر مهمانی از شما قدردانی میکند و به خاطر اینکه در مقابل دیگران او را سربلند کرده ایداز شما تشکر میکند؟ اگر این طور باشد باید بگوییم که او یک مرد عاشق است.

۸- زیادی از احساسات تان حرف نزنید

تک فارس

شما فکر میکنید که اگر احساسات تان را با او قسمت کنید،او هم از احساساتش با شما صحبت خواهد کرد و به همین دلیل با وجود مقاومت های او هر روز و هر لحظه میخواهید حس تان را با او در میان بگذارید.این درحالی است که مردها روند احساسی متفاوتی دارندو این راهی که در پیش گرفته به هیچ وجه در مورد او کارگر نخواهد شد.گفتن بی وقفه از احساسی که دارید می تواند

نتیجه برعکسی داشته باشد چون که مرد شما وقتی این قدر زیاد و اغراق شدهدر معرض حس تان قرار می گیرد نه تنها تمایلی برای شنیدن آن نخواهد داشت و آن را جدی نخواهد گرفت

بلکه خودش هم گارد بیشتری می گیرد و سعی میکند آنچه در او می گذرد را با شما در میان نگذارد.

۹- رازدار باشید

در بعضی مواقع هم مرد ها به خاطر ترس از فاش شدن راز ها و حتی همین احساسات ساده شان برای دیگران، دوست ندارنددر موردشان برای شما حرف بزنند. آن ها فکر میکنند

که ابراز عشق، دعواهای بزرگ و کوچک و مشکلات و خوشی های زندگی شان در یک چشم به هم زدن به دیگران مخابره می شود و روی قضاوت شان تاثیر میگذارد.به همین دلیل ترجیح می دهند

به جای حرف زدن از احساسات مثبت و منفی شان، آن ها را در دل شان نگه دارند و با شما قسمت شان نکنند.

۱۰- بگذارید مرموز بماند

در تمام این بخش ها سعی کردیم از راه هایی صحبت کنیمکه با کمک شان می توانید مردتان را به حرف بیاورید و راهی را برای آشکار کردن احساساتش کشف کنیداما در این قسمت به شما می گوییم که بهتر است گاهی به این محدوده وارد نشوید. شاید تعجب کنید و بگوییدبه عنوان همسرش حق دارید همه چیز را در مورد زندگی اش بدانید و از این طریق میخواهید بارش را سبک تر کنید.

۱۱- اگر به مرد تان اعتماد دارید، همیشه به حیطه خصوصی اش وارد نشوید و بگذارید با این تصور که بخشی از زندگی و اتفاقاتش را به تنهایی مدیریت میکند، احساس بهتری پیدا کند.

T A K F A R S

بعید نیست که شما با توجه به شناختی که از او داریدهمه این پنهان کاری را کشف کنید اما نباید به او بگوییدکه سر از پنهان کاری هایش درآورده اید.

۱۲- گاهی مرد ها با بیان نکردن احساسات یا مشکلاتشان، اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنند.

اگر بخواهیم این موضوع را ساده تر توضیح دهیم،باید بگوییم که مرد ها فکر میکنند اگر بعضی مشکلات را با همسرشان درمیان نگذارند و یک تنه آن را حل کنند،

مردانگی شان بیشتر می شود. آن ها دوست دارند گاهی ژان والژان زندگی شما باشند.برای حل یک مشکل بزرگ دیر به خانه بیایند و به شما بگویند که سر کار بوده اند. به یکی از دوستان شان پول قرض بدهندو به شما بگویند که نمی دانند چرا از حسابشان پول کسر شده و حتی برای خرید یک هدیه مرخصی بگیرند و به شما بگویند سرکارند.اگر به مرد تان اعتماد دارید، همیشه به حیطه خصوصی اش وارد نشوید و بگذاریدبا این تصور که بخشی از زندگی و اتفاقاتش را به تنهایی مدیریت میکند، احساس بهتری پیدا کند.بعید نیست که شما با توجه به شناختی که از او دارید همه این پنهان کاری را کشف کنیداما نباید به او بگویید که سر از پنهان کاری هایش درآورده اید.

هشدار! این مطلب صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است حتما با مشاور مربوطه یا پزشک متخصص مشورت کنید. اطلاعات بیشتر

با انجام این کارها می توانید اعتماد به نفس داشته باشید
  1. بهترین هدیه برای همسر یا نامزد مورد علاقه چیست

  2. چطور بفهمم شوهرم چه چیزهایی را از من مخفی میکند

  3. چطور برای نامزد خود فردی جذاب باشید

  4. نامزد سرد و بی احساسی دارم چطور با او رفتار کنم

  5. شوهرم چه دروغ هایی به من می گوید

  6. چه کنم تا اطرافیانم به من راحت اعتماد کنند

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات