-به آینه نگاه کنید و موهایتان را با هدبند بالا جمع کنید.

-به خط رویش موهایتان توجه کنید . اگر خط رویش موهای شما خیلی کم پشت و نامرتب است ، موهای چتری می تواند این عیب را کاملا بپوشاند و احتمالا تغییر بسیار خوبی در چهره شما ایجاد میکند.

-به اندازه پیشانی خود توجه کنید .یکی از مزایای موهای چتری این است که می تواند پیشانی های بیش از حد بلند را پنهان کند اما اگر پیشانی شما کوتاه است باید خیلی دقت کنید زیرا موهای چتری باعث می شود که پیشانی شما از آنچه که هست کوتاهتر به نظر برسد .

اگر پیشانی شما کوتاه است به احتمال زیاد موهای چتری صاف به شما نمی آید و موهای چتری بلند و حالت دار یکطرفه برای شما مناسب تر است.

-به شکل صورت خود توجه کنید ، صورت شما ممکن است به شکل بیضی ، مستطیل ، مربع یا مثلث باشد و یا به شکل یک قلب یا لوزی باشد. شما باید باتوجه به شکل صورتتان نوع چتری های خود را انتخاب کنید.

اگر صورت شما به شکل بیضی است

از موهای چتری پرپشت و صاف پرهیز کنید زیرا این مدل مو صورت متعادل و زیبای شما را می پوشاند .معمولا موهای چتری حالت دار یکطرفه برای این مدل صورت بهتر است.

برای صورتهای مستطیل

موهای چتری کم پشت صاف و یا یکطرفه مناسب تر است . موهای چتری صاف پر پشت مربع بودن فک شما را تشدید میکند بنابراین از این مدل پرهیز کنید.

صورتهای گرد

بهتر است کلا از موهای چتری صاف صرفنظر کنند زیرا این مدل مو باعث می شود صورتشان گردتر به نظر برسد. اما موهای چتری یکطرفه باعث می شود که گردی صورت کمتر به چشم بیاید .

صورتهای مربعی شکل

هم باید از موهای چتری پرپشت صاف پرهیز کنند زیرا این مدل مو شکل مربعی فک آنها را تشدید میکند.موهای چتری صاف کم پشت و یا چتری یکطرفه برای این افراد مناسب تر است.

صورتهای قلبی شکل

معمولا داری پیشانی های پهن و عریض و چونه باریک و کوچک هستند بنابراین موهای چتری پرپشت باعث می شود صورتشان نامتعادل به نظر برسد اما موهای چتری کم پشت باعث می شود یک زاویه جدید به صورت آنها اضافه شود و صورتشان زیباتر و متعادلتر به نظر برسد.

اما اگر صورت شما مثلثی شکل است

هم موهای چتری صاف پرپشت و هم موهای چتری صاف کم پشت برای شما مناسب است زیرا این مدل موها باعث می شوند صورت شما متعادل تر به نظر برسد.

صورتهای لوزی شکل

هم میتوانند از انواع موهای چتری با خیال راحت استفاده کنند زیرا این مدل مو در هر شکلی برای صورت آنها مناسب است.

تک فارس » آرایشی » چه صورت هایی باید مدل موی چتری بگذارند