image چه رنگ لباس شما را جذاب و مقتدر نشان میدهد

رنگ سیاه دارای اثرات مثبت می‌باشد، این رنگ تحریکات روحی را کم می‌کند و رنگی صامت و غیر متحرک است لذا نه تنها وسیله جلب توجه دیگران نمی‌شود، بلکه کمک به انصراف و عدم توجه نیز می‌کند.

زنانی که مشکی می‌پوشند باهوش‌تر به نظر می‌رسند. اگر می‌خواهید جذاب به نظر برسید این رنگ را بپوشید.

رنگ سیاه قوی‌ترین و مقتدرترین رنگ است. رنگ سیاه نور را جذب می‌کند و فضا را کوچک‌تر نشان می‌دهد. این رنگ احساس قاطعیت، الزام و رسمیت را به وجود می‌آورد.

رنگ سیاه کمک می‌کند تا افراد توانایی بیشتری در تمرکز کردن داشته باشند. در تاریکی، بهتر می‌توان بر عواطف و احساسات خود تمرکز کرد.

رنگ سیاه نشان دهنده‌ اقتدار است و داوران مسابقه‌ فوتبال برای اینکه بتوانند در زمین قضاوت مقتدرانه‌ای داشته باشند، معمولا سیاه رنگ می‌پوشند.

▪سر تا پا مشکی پوشیدن باعث می‌شود باهوش‌تر، جذاب‌تر و قوی‌تر به نظر برسید.